Mer från En bok för alla

Vi söker ny förlagschef

logga

Hans-Erik Arleskär, som lett verksamheten på EBFA under många år, går till sommaren i pension.

Vi söker nu en ny förlagschef. Du ska vara säljinriktad, intresserad av läsfrämjande verksamhet och pigg på att pröva nya grepp.

Bland våra kunder och samarbetspartners finns såväl kommuner och landsting som folkrörelser och andra läsfrämjare.

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker till låga priser. Vi ger ut cirka 25 böcker om året, återutgivning av tidigare utgivna böcker och nyproducerade antologier.

Tyngdpunkten ligger på läsning för barn och unga. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland
läsovana grupper, och att främja bra litteratur.

Skicka din ansökan, så snart som möjligt men senast den 22 april, till:

Styrelsen
En bok för alla
Box 17506
118 91 Stockholm
Märk kuvertet ”ansökan förlagschef”

Du kan också mejla till info@enbokforalla.se
Ange ”ansökan förlagschef” i ämnesraden

Ny antologi: Alltid någon annan som väntar

Alltid någon annan som väntar

Den ena vanvårdsskandalen avlöser den andra i våra massmedia. Samtidigt som många av oss upplever hur väl våra åldringar tas om hand. Så vi frågar oss: Hur är det egentligen att bli gammal i Sverige?

Föreningen Liv i Sverige gick ut med ett skrivupprop och fick in ett stort antal berättelser om dagens äldreomsorg. I antologin Alltid någon annan som väntar har vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal fått berätta sina historier om den svenska äldreomsorgen.
Texterna passar utmärkt som läsning i en studiecirkel eller bokcirkel.

Beställ boken!

Skriv vidare!

books2

”Skriv vidare!” är namnet på ett nytt läsprojekt med En bok för alla, hösten 2013 och våren 2014. Mellanstadieelever skriver en fortsättning på en bok, eller en ny berättelse med samma huvudperson. De kan antingen skriva enskilt i en grupp, på fritiden eller i skolan. Syftet med projektet är att stimulera barnens fantasi och deras eget lustfyllda läsande och skrivande. De bästa texterna publiceras i en antologi, som En bok för alla ger ut våren 2014. Projektet är nu stängt för anmälan.

Om En bok för alla

logga

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för både barn och vuxna till låga priser. Vi ger ut cirka 25 böcker om året, större delen för barn och unga. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland läsovana grupper, och att främja bra litteratur. Vi ger inte ut några nya manus som inte redan varit publicerade på ett annat förlag.