Mer från En bok för alla

Om En bok för alla

logga

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för både barn och vuxna till låga priser. Vi ger ut cirka 25 böcker om året, större delen för barn och unga. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland läsovana grupper, och att främja bra litteratur. Vi ger inte ut några nya manus som inte redan varit publicerade på ett annat förlag.

Barnens antologier

de små barnens

Barnens första bok

barnens andra

 

De tre barnantologierna Barnens första bok, Barnens andra bok och De små barnens bok har tillsammans spridits i nästan två miljoner exemplar till barn över hela Sverige.

Många kommuner och landsting delar ut böckerna till nyfödda och deras föräldrar och i sexårsverksamheten.

Kontakta oss för mer information: info@enbokforalla.se