Mer från En bok för alla

Prenumerera på bra böcker!

logga

Du vet väl att du kan prenumerera på våra böcker. Ett enkelt och billigt sätt att fylla på bokhyllan med bra böcker med jämna mellanrum!
Läs mer här.

Våra böcker väljs ut i samråd med en referensgrupp bestående av kritiker, författare och bibliotekarier.

Läsa för integration!

En bok för alla har sedan starten för snart 40 år sedan arbetat aktivt med läsfrämjande verksamhet och idag stödjer vi flera olika projekt, bland annat ett framgångsrikt läsprojekt i Södertälje.

Där startade den Assyriska föreningens kvinnosektion under våren 2015 projektet Läsa för integration, som främst vänder sig till nyanlända flyktingbarn.

Intresset har varit stort sedan starten med runt hundratalet deltagare per träff. De träffas en gång i veckan för att läsa, skriva historier, besöka biblioteket eller uppleva böckerna med hjälp av teater. Fantasin och kreativiteten har ingen hejd och vi är glada att kunna vara med som bollplank och boksponsorer.

I slutet av augusti besökte förlaget projektet och fick då se vilken stor glädje projektet sprider. Läsfrämjande är verkligen både kul och viktigt!

Berättelseorm

Längst väggen ringlar en berättelseorm som består av barnens egna berättelser.

Om En bok för alla

logga

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för både barn och vuxna till låga priser. Vi ger ut cirka 25 böcker om året, större delen för barn och unga. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland läsovana grupper, och att främja bra litteratur. Vi ger inte ut några nya manus som inte redan varit publicerade på ett annat förlag.