I läslyftets spår

Vad är Läslyftet?

I december 2013 initierade den dåvarande regeringen Läslyftet – en nationell kompetensutvecklingssatsning för personal i skolan och förskolan. Läslyftet syftar till att ge förskollärare, lärare samt skolbibliotekarier vetenskapligt väl underbyggda metoder för att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga samt förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Deltagarna fick ta del av forskning och metoder, omsätta teorierna i praktik samt ägna sig åt kollegialt samarbete.

Under perioden år 2014 till 2020 har drygt 38 000 lärare och mer än 32 000 förskolepersonal deltagit i Läslyftet. Cirka 7 000 skolor och förskolor har fått statsbidrag från Skolverket för att delta.

Vad gör En bok för alla i Läslyftets spår?

Något som har saknats i Läslyftet är de faktiska böckerna. Som deltagare har man varit tvungen att själv ordna fram texter och material som kan fungera för att omsätta den nyvunna kunskapen i praktiken. Denna tröskel för vidare arbete vill förlaget En bok för alla hjälpa till att sänka.

I samarbete med stiftelsen Natur & Kultur kommer vi att ta fram böcker som ska delas ut gratis till ett antal utvalda högstadieskolor. Urvalet sker i samarbete med Skolverket som en del av deras arbete med att ta fram fortbildningar för rektorer och lärare i grundskolan med fokus på språkutvecklande arbetssätt och läsutvecklande undervisning i områden med högt socioekonomiskt index.

Böckerna kommer att kopplas direkt till ett antal av de lärmoduler som ingått i Läslyftet vilket gör att de med fördel kan användas i undervisningen. Böckerna i sig blir dock främst en gåva direkt till eleverna. En gåva man får ta med sig hem, som kan följa med genom livet och förhoppningsvis väcka insikten om att det kan rymmas en hel värld mellan ett par till synes vanliga pärmar.

Läs mer om Läslyftet här.

Läs Natur & Kulturs pressmeddelande om projektet här.