En bro av poesi & Tid för poesi

   

I antologierna En bro av poesi och Tid för poesi tolkas dikter ur den svenska litteraturskatten av samtida illustratörer.

Vad är En bro av poesi & Tid för poesi för böcker?

Idén till böckerna kommer från Ann Boglind (f.d. lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet) och Anna Nordlund (docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik vid Uppsala universitet) vilka även står för dikturvalet. Antologierna innehåller svenska dikter från 1600-talet och fram till idag och några av samtidens mest framstående illustratörer har tolkat lyrikskatten med hjälp av sin konst.

Till varje dikt i En bro av poesi finns även ett par kluriga frågor som kan inspirera till samtal och funderingar mellan barn och vuxna. Till Tid för poesi finns pedagogiskt digitalt material separat.

En bro av poesi är tänkt för barn i åldern 6-9 år och Tid för poesi är tänkt för mellanstadieålder 9-12. Men båda böckerna kan med fördel avnjutas av poesiälskare i alla åldrar.

Samarbete med Svenska akademien och Skolverket

Böckerna ges ut i samarbete med Svenska Akademien Med hjälp av Skolverket delas En bro av poesi ut gratis till alla barn som börjar i förskoleklass hösten 2021 och Tid för poesi delas ut till skolor med åk 5 (varje skola får en klassuppsättning) hösten 2024. Självklart finns böckerna även tillgänglig att köpa som vanligt för alla som vill.

Har du frågor om boken för just din skola? Kontakta Svenska Akademien på broavpoesi[snabela]svenskaakademien.se

Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare säger så här om projektet:

”Svenska Akademien ger ut den här boken för att sprida glädjen att läsa och skriva. Gustav den tredje grundade Svenska Akademien år 1786 för att stödja språket och litteraturen, och den här boken tycker vi är ett riktigt bra sätt!” 

Material för dig som arbetar i skolan

I samband med att vi gav En bro av poesi kom UR med en helt ny serie kopplad till boken. Serien innehåller 10 animerade och dramatiserade dikter som är tänkta att vara en igångsättare för arbete med poesi som genre och som inspiration för det egna skapandet med ord, rytm och rim. Fokus är också språkkunskaper där ord sätts i en kontext som talar till både språkkänslan och fantasin. Målsättningen är att programmen ska fungera precis lika bra för barn som läser, som för dem som ännu inte knäckt läskoden. De kan användas i svenska, svenska som andraspråk, estetiska ämnen och ger även möjligheter att arbeta ämnesövergripande med poesi.

Till dessa animerade och dramatiserade dikter finns det en lärarhandledning som du kan hämta här. Du hittar mer information om serien och tips om hur du kan jobba med den här.

Antologins redaktörer har även tagit fram en handledning för dig som vill arbeta pedagogiskt med boken. Den hittar du här.

Här finns även två filmer där du kan lyssna på Mats Malm – Akademiens ständige sekreterare – och bokens redaktörer när de pratar om projektet. Perfekt att tex visa på ett föräldramöte.

Kortare informationsfilm (klicka på bilden)

Längre informationsfilm (klicka på bilden)