En bro av poesi

Hur känns det att stå högst upp på toppen av ett berg och blicka ned i den djupaste dalen? Vad tänker snögubben när den smälter? Är det skönare att vara arg än att vara ledsen? Dikter är ett universellt språk som kan beröra allt mellan himmel och jord: fotboll, kärlek, rädsla, döden, livet, mat, en trasig tallrik, ett skeppsbrott och miljoner år.

I antologin En bro av poesi tolkas dikter ur den svenska litteraturskatten av 15 samtida illustratörer. Orden och bilderna lyfter poesin till nya höjder tillsammans med bokens samtalsfrågor. Varenda dikt kan bli till din egen lysande stjärna i poesins enorma universum.

Vad är En bro av poesi för bok?

Idén till boken kommer från Ann Boglind (f.d. lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet) och Anna Nordlund (docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik vid Uppsala universitet) vilka även står för dikturvalet. Antologin innehåller svenska dikter från 1600-talet och fram till idag och femton av samtidens mest framstående illustratörer har tolkat lyrikskatten med hjälp av sin konst. Till varje dikt finns även ett par kluriga frågor som kan inspirera till samtal och funderingar mellan barn och vuxna.

Boken är tänkt för barn i åldern 6-9 år men kan med fördel avnjutas av poesiälskare i alla åldrar.

Samarbete med Svenska akademien och Skolverket

En bro av poesi ges ut i samarbete med Svenska Akademien och med hjälp Skolverket delas boken ut gratis till alla barn som börjar i förskoleklass hösten 2021.

Har du frågor om boken för just din skola? Kontakta Svenska Akademien på broavpoesi[snabela]svenskaakademien.se

Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare säger så här om projektet:

”Svenska Akademien ger ut den här boken för att sprida glädjen att läsa och skriva. Gustav den tredje grundade Svenska Akademien år 1786 för att stödja språket och litteraturen, och den här boken tycker vi är ett riktigt bra sätt!” 

Självklart finns boken även tillgänglig att köpa som vanligt för alla som vill.

Material för dig som arbetar i skolan

I samband med att vi ger ut En bro av poesi kommer UR med en helt ny serie kopplad till boken. Serien innehåller 10 animerade och dramatiserade dikter som är tänkta att vara en igångsättare för arbete med poesi som genre och som inspiration för det egna skapandet med ord, rytm och rim. Fokus är också språkkunskaper där ord sätts i en kontext som talar till både språkkänslan och fantasin. Målsättningen är att programmen ska fungera precis lika bra för barn som läser, som för dem som ännu inte knäckt läskoden. De kan användas i svenska, svenska som andraspråk, estetiska ämnen och ger även möjligheter att arbeta ämnesövergripande med poesi.

Första dikten publiceras 23 augusti på UR Play. Därefter publiceras en dikt i veckan på UR Play i 10 veckor framöver. Till dessa animerade och dramatiserade dikter finns det en lärarhandledning som du kan hämta här. Du hittar mer information om serien och tips om hur du kan jobba med den här.

Antologins redaktörer har även tagit fram en handledning för dig som vill arbeta pedagogiskt med boken. Den hittar du här.

Här finns även två filmer där du kan lyssna på Mats Malm – Akademiens ständige sekreterare – och bokens redaktörer när de pratar om projektet. Perfekt att tex visa på ett föräldramöte.

Kortare informationsfilm (klicka på bilden)

Längre informationsfilm (klicka på bilden)

Lärare i förskoleklassen? Forskningen behöver dig!

Vill du delta i en nationell forskningsstudie om poesi i förskoleklassen? Följer du länken här nedanför kommer du till en enkät från Uppsala universitet som inte tar lång stund att fylla i. Där finns också mer info om själva projektet.
Tack på förhand för din hjälp, dina svar är väldigt betydelsefulla!

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/23209