En bok för allas 40-årsjubileum

Fler evenemang tillkommer och parallellt med detta bedriver vi flera olika läsfrämjande projekt du kan läsa om här.

 

Skrivet om jubileet