Om En bok för alla

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för barn och unga till låga priser. Vi ger ut cirka 25 böcker om året, nästan enbart återutgivning av tidigare utgivna böcker, men även en del helt nya titlar. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland läsovana grupper, och att främja bra litteratur.

En bok för alla startades 1976 för att med statligt stöd ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. Förlaget var de första åren en del av Stiftelsen Litteraturfrämjandet men omvandlades 1992 till ett aktiebolag med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Ordfront samt Föreningen En bok för allas vänner som lika stora delägare. Statsstödet till verksamheten upphörde vid utgången av år 2007 vilket innebar att både verksamhet och utgivning krymptes men fortsatte enligt den ursprungliga grundidén.

En bok för allas böcker säljs i bokhandeln och genom en egen ombudsverksamhet. Bilderböckerna för små barn säljs också genom ett prenumerationssystem. En bok för alla driver även läsfrämjande verksamhet i samarbete med folkbildningen, fackliga organisationer samt med skolor och bibliotek.

En bok för alla ägs av Alfabeta Media AB, Föreningen En bok för allas vänner och Ordfront förlag. I förlagets styrelse finns också ABF och Studieförbundet Vuxenskolan representerade.