En bro av poesi tillgänglig för alla!

Visste du att diktantologin En bro av poesi som skänks till alla elever i förskoleklass även finns som talbok och i punktskrift?

Alla med någon typ av läsnedsättning har rätt att få särskilt material från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Antingen kan man låna boken via sitt bibliotek eller så använder man den smidiga appen LEGIMUS för att hämta hem det man vill ha. För barn i skolan är det oftast skolbibliotekarien som hjälper till med tillstånd och nedladdning av appen.

Läs mer om vem som har rätt till talbok eller punktskriftsbok här och ladda ner En bro av poesi här.