En bok för alla följer med till Kaptensgatan 6

Stockholm 2022-04-04

Nu står det klart att förlaget En bok för alla följer med Alfabeta bokförlag till Lilla Piratförlaget på Kaptensgatan 6. En bok för alla kommer även fortsättningsvis vara ett helt ideellt bolag med fokus på läsfrämjande arbete.

Förra året delade En bok för alla, tillsammans med Svenska Akademien och Skolverket, ut 250 000 böcker gratis till alla 6-åringar.

– Vi inledde även ett samarbete med Stiftelsens Natur & Kultur för att producera böcker till tonåringar i socialt utsatta områden. Böckerna delas ut i samverkan med Skolverket och är extremt uppskattade, säger Eja Embretsson, VD och förlagschef En bok för alla.

Förlaget har sedan starten 1976 alltid samarbetat brett och med en stor mängd olika aktörer något som i och med flytten kommer att fortsätta som vanligt.

– Vi på förlaget ser fram emot att få fortsätta odla våra samarbeten med aktörer inom alla branscher som liksom vi jobbar för ungas rätt till läsning och litteratur. Vi tror att förändringarna i och med flytten till kollegorna på Kaptensgatan kommer att ge oss möjlighet att ännu bredare förankra vårt läsfrämjande arbete i barnboksvärlden, säger Eja Embretsson, VD och förlagschef En bok för alla.

En bok för alla har hittills ägts gemensamt av förlaget Ordfront AB, Alfabeta Media AB och den ideella föreningen En bok för allas vänner. Nyordningen innebär att Lilla Piratförlaget tillsammans med Alfabeta bokförlag och En bok för allas vänner äger förlaget.

För ytterligarare information och frågor, kontakta:

Eja Embretsson Förlagschef, VD eja.embretsson@ebfa.se