En gåvobok som passar fler

I många kommuner har man valt att påbörja arbetet med det tidigaste läsfrämjande genom att erbjuda gåvoböcker till alla barn. 

En gåvobok fungerar som en naturlig väg vidare in i bibliotekens breda utbud, samtidigt som den ger barnavårdscentralen ett enkelt och konkret sätt att prata om hur viktig det är att föräldrarna tidigt börja läsa, ramsa och sjunga för sina barn.

För att möta de önskemål som vi har fått in gällande att göra gåvoböcker tillgängliga för ännu fler, har vi tagit fram en ny uppdaterad version av vår populära antologi De små barnens bok.

Innehållet är detsamma som tidigare – en fin samling traditionella verser och ramsor som blandas med utdrag ur de bästa barnböckerna och med bilder av de stora svenska bilderbokskonstnärerna – men i denna nya version är texten skriven på både svenska, engelska och arabiska parallellt.

Klicka på bilden om du vill läsa mer om innehållet och beställa boken.