Svaret till Litteraturutredningen

Vi välkomnar Ett läslyft för Sverige men ser med oro på förslaget att flytta pengar från kommunernas stöd till bokinköp och läsfrämjande aktiviteter till central administration.Så kan En bok för allas remissvar till Läsandets kultur SOU 2012:65 enklast sammanfattas. En arbetsgrupp inom Föreningen En bok för allas vänner har skrivit svaret som diskuterats och beslutats av såväl förlagets som föreningens styrelse.  Svaret begränsar sig till kapitel 14.