Novellsamling om arbetslivets Sverige

OMSLAG Fri höjd_lag

I mars ger En bok för alla tillsammans med ABF Västernorrland, LO-distriktet Mellersta Norrland och Länsbiblioteket Västernorrland ut novellsamlingen Fri höjd och arton andra noveller, som ett resultat av det lyckade läsprojektet Läsbryggan. Inom Läsbryggan har deltagare på LO:s och ABF:s fackliga kurser haft novelläsning som kursmoment. Man har läst och diskuterat noveller av Maria Hamberg som utspelar sig inom arbetslivet. Kursdeltagarna har sedan fått diskutera novellen och relatera till egna erfarenheter. Novelläsningen har varit ett uppskattat inslag och nu är förhoppningen att detta inslag ska sprida sig även till andra distrikt. Att läsa och diskutera skönlitteratur kan levandegöra frågor om arbetet, arbetsmiljö och mänskliga kontakter. Det ger också ett större ordförråd, bättre läsvana och läsförståelse, samt stimulerar fantasin och ger kunskap om samhälle och människor.

Förutom Maria Hamberg medverkar också författarna Micke Evhammar, Aino Trosell, Åke Johansson, Annika Edin, David Ericsson, Fatmir Lleshi, Towe Falk, Emil Boss, Sofi Larsdotter, Göran Lundin, Torgny Karnstedt, Henrik Johansson, Anna-Leena Malm, Erik Löfvendahl, Frida Samsonovits och Gustaf Forssell.

Du kan läsa mer om projektet här.