Levandegör läsningen!

Visste du att En bok för alla är ett icke vinstdrivande förlag med ett läsfrämjande uppdrag? Ett sätt för oss att jobba med det uppdraget är att samarbeta med den fantastiska organisationen Läsfrämjarinstitutet (LFI) med säte i Södertälje. LFI har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna. Verksamhetens syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället.

LFI ordnar regelbundet träffar där man högläser och levandegör litteraturen med hjälp av bland annat improvisationsteater. Deras verksamhet är otroligt välbesökt och en extremt stor succé! Har du möjlighet att ta dig till Södertälje är du varmt välkommen att delta i deras aktiviteter, aktuellt schema finns via deras Facebook som du hittar här. Träffarna är alltid gratis och kräver ingen föranmälan.

Du som inte kan ta dig till någon av träffarna kan ändå ta del av LFIs metod genom den handbok vi har tagit fram tillsammans. Boken innehåller såväl praktiska arbetssätt och verkliga exempel som fakta kring integration och vikten av kultur och ger dig tillgång till konkreta metoder, exempel på övningar och tydliga planeringsmallar. Perfekt för dig som jobbar med eller intresserar dig för barn och ungas rätt till litteraturen och den kraft som följer med att känna att man har ett språk som blir lyssnat på. Boken kan du köpa här. 

Nedan bjuder vi på ett axplock av bilder från LFIs fart-, skratt- och glädjefyllda litterära träffar.