Låt boken komma till barnen

Vi på En bok för alla har i många år samarbetat med föreningen Läsfrämjarinstitutet (LFI) som jobbar med att levandegöra böckernas fantastiska värld för barn med hjälp av bl.a. högläsning och improvisationsteater. Nu när vi uppmanas att hålla lite avstånd till varandra krävs det dock att vi alla tänker lite nytt, så igår flyttade LFI sonika hela verksamheten utomhus!

Dessutom delade man ut 100 bok- och pysselpaket till barn i Rinkeby och Södertälje. Påsen innehåller böcker för barn i olika åldrar, pyssel och leksaker för att stimulera språk, lek och fantasi.

    

Tack LFI för ert engagemang, er värme och er förmåga att alltid tänka nytt och fritt!

Läs mer om LFI och deras metod här: www.lfi.se

Läs mer om bok- och pysselpåsen här: https://www.lfi.se/laslandet-delar-ut-bok-och-pysselpaket/