Läsfrämjarpriset 2019

Årets vinnare av föreningen En bok för allas vänners läsfrämjarpris är Gunilla Lundgren och Christina Wahldén. Juryns motivering till pristagarna kan du läsa här nedan, och alla tidigare vinnare av priset hittar du här.

Gunilla Lundgren

Det finns en mängd ord som man tänker på när man hör Gunilla Lundgrens namn.

Nobel, Rinkeby, Pippi, mångkultur, flerspråkighet och frihet är bara några av dem. Men främst i denna tänkta samling är kanske ändå ordet människan.

Gunilla Lundgren är den direkta motsatsen till bilden av författaren som ett ensamt lidande geni. Hon har är och har alltid varit mitt bland människorna. Särskilt nära står hon de unga. Hennes skapande uppstår i alla de relationer och mellanmänskliga möten som ständigt uppstår omkring henne.

Gunilla Lundgrens allra första bok är sprungen ur ett sådant möte, med sju romska elever som hon blev lärare för. En särskilt trött dag föreslog hon att de tillsammans skulle skriva en bok om elevernas liv, och som Gunilla själv säger: ”alltsedan dess har jag fortsatt skriva böcker tillsammans med människor jag tycker om. Det har blivit ganska många.” Det har med åren också blivit väldigt många som tycker om Gunilla, och En bok för allas vänner är inget undantag.

2019 års läsfrämjandepris tilldelas Gunilla Lundgren för hennes oförtröttliga arbete med att lyfta fram berättelser som behöver höras, fylla dem med liv och ge dem vingar av ord så att de kan spridas över världen.

Christina Wahldén

Christina Wahldéns hemsida är fylld med meddelanden från unga människor som har läst hennes böcker. De vill veta hur hon har tänkt när hon skriver om hedersvåld, berätta om hur hennes texter har väckt nya tankar inom dem och dela med sig av hur mycket de har betytt för deras egen språkutveckling. För Christina Wahldéns skildringar av verklighetens alla sorger och ibland allt för stora brutalitet berör alla som läser dem på djupet.

Ända sedan debuten med Kort kjol har Wahldén tagit sig an de allra största av ämnen. Hon ryggar inte för mörkret men lämnar heller aldrig sina läsare i sticket utan leder dem alltid med trygg hand tillbaka till ljuset, ”livet går ju vidare”, som hon själv säger.

Genom sitt författarskap och sina otaliga skolbesök har Christina Wahldén skänkt mängder av unga läsare igenkänningens gåva, den nyväckta tankens kraft och empatins möjligheter till utveckling.

Christina Wahldén är en mer än värdig mottagare av föreningen En bok för allas vänners läsfrämjarpris 2019.