Läsfrämjarpris och avslutning på Skriv vidare!

Varmt välkomna till utdelningen av En bok för allas vänners Läsfrämjarpris 2014 och avslutning av läs- och skrivprojektet Skriv vidare!

Plats: Stockholms stadsbibliotek, Rotundan, Sveavägen 73, Stockholm

Tid:  Lördagen den 24 maj klockan 13.00

Vänföreningens läsfrämjarpris 2014 delas som vanligt mellan en ideellt arbetande läsfrämjare och en upphovsman som arbetar i samma anda. Pristagarna avslöjas först på mötet då de finns på plats för att ta emot sina utmärkelser.

I samband med årets prisutdelning har vi också avslutning för projektet Skriv vidare! som vänföreningen drivit under det gångna skolåret. Där har ungdomar över hela landet läst böcker från En bok för alla och sedan själva skrivit berättelser med anknytning till det de läst. Ett projekt som varit mycket framgångsrikt med över 900 ungdomar inblandade. Några av dem kommer att finnas på plats vid avslutningen. Medverkar gör också författaren Peter Barlach vars bok Inte bara tennis använts flitigt i projektet. En bok där ett 60-tal av ungdomarnas berättelser samlats och en rapport i bokform om projektet presenteras också vid det här tillfället.

Läs mer om Skriv vidare! här på webben, under rubriken Läsfrämjande