Läsa för integration!

En bok för alla har sedan starten för snart 40 år sedan arbetat aktivt med läsfrämjande verksamhet och idag stödjer vi flera olika projekt, bland annat ett framgångsrikt läsprojekt i Södertälje.

Där startade den Assyriska föreningens kvinnosektion under våren 2015 projektet Läsa för integration, som främst vänder sig till nyanlända flyktingbarn.

Intresset har varit stort sedan starten med runt hundratalet deltagare per träff. De träffas en gång i veckan för att läsa, skriva historier, besöka biblioteket eller uppleva böckerna med hjälp av teater. Fantasin och kreativiteten har ingen hejd och vi är glada att kunna vara med som bollplank och boksponsorer.

I slutet av augusti besökte förlaget projektet och fick då se vilken stor glädje projektet sprider. Läsfrämjande är verkligen både kul och viktigt!

Berättelseorm

Längst väggen ringlar en berättelseorm som består av barnens egna berättelser.