Gratis metodmaterial för läsfrämjande arbete med nyanlända.

Okänd värld är en antologi med en samling modiga berättelser, sprungna ur nyanlända ungdomars livserfarenheter, hjärtan och fantasi. Författarna kommer från Afghanistan, Eritrea, Jemen, Pakistan och Somalia och bor i skrivande stund i Nordmaling, Robertsfors och Umeå.

Antologin har kommit till i samarbete mellan föreningen Kulturstorm och förlaget En bok för alla inom ramen för projektet Med egna ord som föreningen  har drivit under åren 2016-2017.

Som ett led i att ytterligare inspirera till läs- och skrivfrämjande arbete med målgruppen unga nyanlända har Kulturstorm skapat ett kostnadsfritt metodmaterial för dig som själv vill arbeta läsfrämjande med målgruppen. Du kan antingen beställa metodhäftet kostnadsfritt genom att fylla i formuläret här eller ladda ned det som PDF här.