En bok för allas Vänners Läsfrämjarpris 2014

En bok för allas vänners Läsfrämjarpris 2014 delas som vanligt mellan en ideellt arbetande läsfrämjare och en upphovsman som arbetar i samma anda. Årets pristagare är läsfrämjaren Eli By Nilsson och tecknaren Robert Nyberg.

Eli By Nilsson ser skönlitteraturen som en omistlig del i folkbildningens aktiviteter. Som verksamhetsutvecklare i Studieförbundet Vuxenskolan Halland lyfter hon bokstavligen fram böcker och läsning i olika sammanhang. Bokbordet finns ofta på plats när medlemsorganisationer har sina årssamlingar eller offentliga möten. Hon har byggt goda kontakter med folkbiblioteken inom sitt verksamhetsområde. I projektet Med språket framför sig skapade hon en föräldrautbildning om barns språkutveckling, läsning och barnböcker. Eli är med sina insatser en god förebild för framtidens läsfrämjande arbete, där samverkan mellan folkbildning och biblioteksvärld kommer att vara det bärande inslaget.

Robert Nyberg har nu i drygt tjugofem år gjort samtidskommenterande bilder. Med en slagkraftig teckning och en eller ett par perfekt inprickade repliker sätter han fokus på tidstypiska fenomen som nedskärningar och vinstintressen i den offentliga sektorn och ger oss en historia av satiriska samhällsberättelser om vår tid. Hans runda teckningar för Kommunal blev det genombrott som gjorde honom känd för och uppskattad av en bred publik när de spreds som vykort i enorma upplagor. Han medverkar nu också regelbundet i tidningar som Aftonbladet, Arbetet, Dagens Arbete och FIB/Kulturfront. Under åren har det utkommit flera volymer med urval av hans teckningar. Robert Nyberg har också hunnit med att illustrera en imponerande rad barn- och fackböcker, bland annat flera böcker om språk och tänkande i samarbete med Johan Althoff. Dessutom arbetar han för att lyfta fram andra politiska illustratörer, både nutida och historiska, och är en av grundarna till nätsidan satirarkivet.se. Förutom allt detta är han en flitigt anlitad föreläsare som gärna besöker skolor och bibliotek och medverkar i kurser runt om i landet. Han har förmågan att locka in åhörarna i bildens värld och i dess samspråk med orden. Han är en inspiratör som är väl förtjänt av En bok för allas Vänners Läsfrämjarpris 2014.