Barns läsning – en valfråga!

I SVT:s Kulturnytt den 27 augusti föreslår Gustav Fridolin att staten anslår 100 miljoner till barns läsning. 1,5 miljoner böcker ska enligt hans förslag hamna i skolbiblioteken som inte haft råd att köpa böcker på många år och de böckerna ska ges ut av En bok för alla. Det ska vara kvalitetsböcker och skolbiblioteken ska bemannas med bibliotekarier. Att ta bort det statliga stödet till En bok för alla, vilket skedde 2007, var ett väldigt dumt beslut av alliansregeringen, anser Fridolin. Kulturministerns invändningar bygger på att det nu finns böcker till rimliga priser tack vare sänkt moms. Och visst gör det det. Men En bok för allas verksamhet handlar främst om hur man arbetar med böcker och läsfrämjande. Det var grunden till det statliga stödet. En bok för allas nisch var att bygga nätverk, samarbeta med organisationer, skolor och bibliotek, för att nå nya läsare. Lågprisprofilen var och är viktig för En bok för alla och genom ombuden når man nya grupper. Exempelvis initierades projektet ”Läs för mej pappa” av En bok för alla. Antologin ”Barnens första bok” har via bibliotek och landsting gått ut i miljonupplaga till nyblivna föräldrar. Försäljning av böcker genom studieförbund och start av arbetsplats- och tvättstugebibliotek är andra exempel. En bok för alla har levt vidare trots slopat statligt stöd men i betydligt nedbantat skick. Förlaget ägs numera av Alfabeta och Ordfront samt föreningen En bok för allas vänner. I bolagsordningen står inskrivet att all eventuell vinst ska återinvesteras i En bok för allas verksamhet. Ett samarbetsavtal har slutits med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. En bok för alla är berett att med statligt stöd anta utmaningen att förse skolbiblioteken med 1,5 miljoner böcker. Utgivningen präglas av samma principer som tidigare. Böckerna väljs av en kompetent referensgrupp vilket garanterar böckernas litterära och pedagogiska kvalitet. En bok för alla vill bygga ut nätverken av skolor och ge dem möjlighet att köpa bra litteratur till skolbibliotek och klassuppsättningar. Utgivningen av pedagogiska handledningar för att främja läsningen ska fortsätta. Med billiga kvalitetsböcker för alla åldrar finns förutsättningar att starta projekt och samarbeten kring läsandet. I en tid då forskarrapporter konstaterar att bokläsningen bland unga minskat med sämre läsförståelse som följd, behövs En bok för alla mer än någonsin. Ge oss förtroendet att bevisa att vi kan göra skillnad! För En Bok För Allas styrelse: Dag Hernried, ordförande, Eja Embretsson, förlagschef, Pelle Andersson, Stefan Carlén, Annika Estassy Lovén, Peter Gustavsson, Siv Hågård, styrelseledamöter.